اخبار معاونت

آیا بخشی از عوارض آلودگی (پرداخت شده از سوی صنایع آلاینده)، ناوگان حمل و نقل را بهبود داده است؟ آیا بخشی به شکل وام کم بهره به صنایع برای بهبود وضعیت آلایندگی تعلق گرفته است؟ در بسیاری از کشورهای دنیا، همانند کشورماصندوقی وجود دارد که این عوارض به آن واریز می‌شود تا آن صندوق متناسب با آلایندگی به صنایع برای رفع آلایندگیشان وام بدهد گفت از محل عوارض و جریمه ها هیچ مبلغی به صندوق محیط زیست واریز نشده است. تجریشی با اشاره به عدم توفیق سازمان محیط‌ زیست در تخصیص عوارض به صندوق ملی محیط‌ زیست، گفت: از زمان انتصاب دکتر کلانتری به ریاست سازمان محیط‌ زیست، تلاش کرده‌ایم با لایحه‌ای جریمه‌ها و عوارض را به سمت این صندوق بیاوریم که این امر تا به امروز تحقق نیافته است. و امیدواریم که با ارسال این لایحه به مجلس قانون فعلی را اصلاح کنیم. دکتر تجریشی: طبق قانون فعلی حدود 40 از عوارض آلودگی صنایع باید به وزارت راه، 40 به وزارت کشور که نهایتاً به شهرداری‌ها برسد و 20 هم به صندوق ملی محیط زیست تعلق بگیرد. لذا چنانچه لایحه مذکور به مجلس رفته وقانون فعلی اصلاح شود ما می‌توانیم سازوکاری داشته باشیم که این منابع مالی صندوق از محل عوارض تامین شده و صندوق از این محل بتواند به صنایع برای سبزشدن وام دهد.
بيشتر