آیکون منو
مدیران

معاونت انسانی

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

مسعود تجریشی

معاون محیط زیست انسانی

88233089

سید محمد مهدی میرزایی قمی

رئیس مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم

88233236

شینا انصاری

مدیرکل دفتر پایش فراگیر

88233112

حمید جلالوندی

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی

88233093

علی مریدی

مدیرکل دفتر آب و خاک

88233090

ابراهیم حاجی زاده

مدیر طرح حفاظت از لایه اوزون

88233084

علی محمد طهماسبی بیرگانی

رئیس کارگروه ملی مقابله
با گردوغبار

88233099 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *